Scuba Scout

To pierwszy krok Twojego dziecka w nowy, fascynujący, podwodny świat. Podwodni Skauci to program stworzony z myślą o tym, by już wsród najmłodszych dzieci wykształcać nawyk aktywności fizycznej, ciekawić przyrodą, uczyć współpracy z równieśnikami, dawać poczucie przynależności do grupy, wykształcać pozytywne ekologicznie postawy... W ramach kursu Twoje dziecko będzie brało udział w grach i zabawach podwodnych, nauczy się m.in. obsługiwać podstawowy sprzęt do nurkowania, rozpoznawać podwodne zwierzęta i rośliny, posługiwać się znakami nurkowymi. Zostanie mu również wpojone poczucie odpowiedzialności za siebie i kolegę – partnera nurkowego. Wszystko w bezstresowej atmosferze, w myśl zasady: ucząc bawić, bawiąc uczyć.

Warunki wstępne:

wiek minimum 8 lat

Uprawnienia po kursie:

nurkowanie w wodach basenopodobnych do głębokości 5 metrów pod bezpośrednim nadzorem instuktora

Scuba scout