Expedition Cave Diver

Kurs Expedition Cave zabierze Cię poza granice turystyki jaskiniowej. Program skierowany jest do doświadczonych nurków jaskiniowych, którym dotychczasowe możliwości przestały wystarczać i którzy są dostatecznie zdeterminowani, by planować ekspedycje jaskiniowe, brać czynny udział w projektach eksploracyjnych i nurkować w niezwykle wymagających, wykraczających poza standardową turystykę jaskiniową, warunkach. W ramach wielopłaszczyznowego szkolenia poznasz m.in. metody planowania i wykonywania wielogazowych jaskiniowych nurkowań dekompresyjnych, sposoby kartowania jaskiń i sporządzania planów, które umożliwiają formalizację projektów eksploracyjnych i tworzenie baz danych dotyczących podwodnych jaskiń. Nabierzesz biegłości w stosowaniu technik linowych, które pozwolą bezpiecznie pokonywać suche partie jaskiń i transportować sprzęt do syfonów. Nauczysz się także jak planować logistykę nurkowania jaskiniowego w odległych od cywilizacji miejscach, jak poszukiwać wejść do nowych jaskiń analizując budowę geologiczną terenu i jakich efektów możesz oczekiwać. Ukoronowaniem edukacji będą ćwiczenia związane z ratownictwem w odległych partiach jaskiń. Od tej pory sam wytyczał będziesz granice jaskiniowej przygody...

Warunki wstępne:

- stopień Full Cave Diver
- stopień Advanced Nitrox Diver

Uprawnienia po kursie:

nurkowanie eksploracyjne do głębokości i z wykorzystaniem gazów wynikających z posiadanych uprawnień technicznych

Expedition cave