Full Trimix Diver

Poznałeś już zalety płynące z zastosowania normoksycznych mieszanin helowych. Jeżeli głębokie nurkowanie zawładnęło Twoim sercem, zdobyłeś niezbędne doświadczenie i czujesz się gotowy na zrobienie kolejnego kroku w swoim nurkowych rozwoju powinieneś rozważyć udział w szkoleniu Full Trimix Diver – najwyższym stopniu wtajemniczenia, jaki osiągnąć możesz w nurkowaniu technicznym. W toku szkolenia nauczysz się dobierać i stosować gazy podróżne, uzyskasz wiedzę w zakresie stosowania mieszanin hipoksycznych oraz posiądziesz umiejętności pozwalające Ci na wykonywanie nurkowań bez limitów głębokości – od tej chwili limitowało będzie Cię jedynie stopniowo zdobywane doświadczenie i Twój zdrowy rozsądek.

Warunki wstępne:

- stopień Trimix Diver

Uprawnienia po kursie:

nurkowanie dekompresyjne z wykorzystaniem wielu butli bocznych z gazami dekompresyjnymi i podróżnymi zawierającymi trimix bądź nitrox o zawartości do 100% tlenu i z zastosowaniem trimixu hipoksycznego jako gazu dennego

Full trimix