Gas Blender

Po opanowaniu wiedzy zawartej w programie uzyskasz biegłość w samodzielnym przygotowywaniu wieloskładnikowych mieszanin gazowych. Poznasz zagadnienia związane z mechaniką gazów i uzyskiwaniem czystości tlenowej. Jeżeli jesteś Divemasterem lub Instruktorem uzyskasz kompetencje poszukiwane przez właścicieli baz na całym świecie, co może dać Ci możliwość pracy w atrakcyjnym miejscu!

Warunki wstępne:

- wiek minimum 18 lat

Gas blender