Junior Open Water Diver

Junior Open Water Diver to kurs stworzony dla nastolatków, którzy nie ukończyli jeszcze 14 roku życia i nie mogą z tego powodu wziąć udziału w podstawowym kursie nurkowania. Program szkolenia, zbliżony do Open Water Diver, większy nacisk kładzie jednak na promowanie postaw proekologicznych i prospołecznych, w sposób bardziej pobłażliwy traktuje zaś zagadnienia związane m.in. z fizyką czy patofizjologią nurkowania – tak, by uczestnicy szkolenia odnaleźli w sobie nową pasję, nie kojarzącą się z nudnymi zajęciami w szkole.W związku z niższą granicą wieku oraz ukierunkowaniem programowym czasy pobytu pod wodą i głębokości zostały skrócone względem Open Water Diver o połowę, tak by jak najlepiej wpisywać się w aktualną wiedzę medyczną i zapewniać maksymalne bezpieczeństwo. Wszystkie zajęcia odbywają się w atmosferze edukacyjnej zabawy, która pozwala rozwijać się i uczyć w przyjemnej dla wszystkich formie.

Warunki wstępne:

wiek minimum 10 lat

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

nurkowanie w wodach otwartych do głębokości 10 metrów pod bezpośrednim nadzorem Instruktora

Junior open water